top of page

Mwandishi;

Dkt. Mercy M, CO

Mhariri;

Dkt. Sospeter B, MD

5 Oktoba 2021 17:19:59

Human parvovirus B19

Human parvovirus B19

Kirusi Human parvovirus ni kirusi kinachosababisha ugonjwawa fifth unaoonekana kwa homa na kubadilika kwa ngozi mithiri ya mtu aliyepigwa kofi kwenye shavu.


Kirusi ugonjwa gani?


Kirusi hiki husababisha ugonjwa wa ngozi hasa kwa watoto unaojulikana kama erythema infectiosum.


Kirusi kiliguduliwa mwaka gani?


Kirusi human parvovirus B19 uligundulika kwa mara ya kwanza mwaka 1975.


Kirusi Human parvovirus B19 kipo katika Familia gani?


Kirusi Human parvovirus B19 ni kimoja wapo kwenye genus ya Erythrovirus na familia ya Parvoviridae. Virusi katika familia hii hufahamika kwa kuwa na strendi moja ya DNA pia husababisha ugonjwa wa ngozi.


Sifa za kirusi


Human parvovirus B19 ni kirusi chenye strendi moja ya DNA katika familia ya virusi vya Parvoviridae na huwa na sifa zifuatazo;


 • Strendi moja ya DNA

 • Kipenyo cha 23-28nm

 • Wana umbile lenye pande ishirini

 • Ukuta wa seli yake umefugwa


Kirusi hutunzwa na nani?


Kirusi Human parvovirus B19 hutunzwa na binadamu.


Kirusi Human parvovirus B19 kinaenezwa kwa njia gani?


Kirusi Human parvovirus B19 kinaenezwa kwa njia zifuatazo;


 • Ugonjwa huu unaweza kusambaa kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine kupitia kugusana na matone ya mtu mwenye maambukizi anapopiga chafya, anapokohoa au anapopumua.

 • Wakati mwingine watu huambukizwa wanapogusa vitu au sehemu yenye virusi na kujigusa puani au mdomoni.

 • Kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto.


Vihatarishi vya kupata maambukizi ya kirusi Human parvovirus B19


 • Watoto wadogo

 • Wajawazito

 • Mtu yeyote anayekaa karibu na mtu mwenye maambukizi

Dalili za maambukizi ya kirusi Human parvovirus B19


Muda wa kuatema huwa ndani ya siku 4 hadi 14. Mtu mwenye maambukizi ya kirusi human parvovirus B19 huweza kumuambukiza mwingine hata kabla dalili hazijaonekana. Dalili za maambukizi ya kirusi human parvovirus B19 ni;


 • Vipele

 • Homa

 • Maumivu ya kichwa

 • Maumivu ya viungo

 • Mafua

 • Mwili kudhoofika

 • Kichefuchefu


Viashiria

 • Kupanda kwa joto la mwili

 • Vipele mithiri ya mabaka au vilivyoinuka kiasi

 • Wekundu kwenye ngozi mithiri ya mtu aliyepigwa kofi la mkono

 • Kupanda kwa vimeng’enya vya ini


Vipimo vya kirusi Human parvovirus B19;


 • Picha nzima ya damu

 • Kuotesha kirusi

 • C-reactive protini

 • Polymerase chain reaction

 • Serolojia ya parvovirus

 • Serum protein electrophoresis


Magonjwa yanayoweza kufanana dalili na kirusi Human parvovirus B19 ni pamoja na;


Pediatric Rubella


Matibabu ya maambukizi ya kirusi Human parvovirus B19


 • Mgonjwa atapatiwa dawa kwa ajiri ya homa na maumivu

 • Mgonjwa dawa aina ya antihistamine kwaajiri ya kuzuia aleji

 • Mgonjwa atapatiwa sindano ya immunoglobulin

 • Hakuna dawa maalum kwaajiri ya kirusi human parvovirus B19


Je kuna chanjo ya kirusi Human parvovirus B19?


Mpaka sasa hakuna chanjo ya kirusi human parvovirus B19.


Fanya yafuatayo ili uweze kuwakinga wengine endapo umepata maambukizi


 • Ukiwa umeugua, usitoke nyumbani, isipokuwa pale unapohitaji huduma ya matibabu

 • Funika mdomo na pua kwa kitambaa wakati unapokohoa au kupiga chafya au fanya hivyo ndani ya kiwiko chako na ukioshe baadaye

 • Tupa kifaa kilichotumika kwenye takataka

 • Nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni

 • Usiguse macho yako, pua na mdomo

 • Usikae karibu na mtu mwenye maambukizi

Imeboreshwa;

5 Oktoba 2021 17:19:59

bottom of page